3-Karar Yapıları

Merhabalar,

Uzun bir aradan sonra PHP derslerimize devam ediyoruz. Bir önceki konumuz Değişkenler idi. Bu derste, Karar Yapılarını anlatmaya çalışacağım. Karar yapıları, program sürecinde, değişkenlerin değerlerini veya kullanıcı tarafından girilen verileri kontrol ederek, bunun sonucuna göre işlem yapabilmemizi sağlayan yapılardır.

PHP’de kullanılan karar yapıları:

 1. IF…ELSE
 2. SWITCH…CASE

yapılarıdır.

 

IF…ELSE

IF…ELSE yapısı Türkçe’de Eğer cümlesine tekabül etmektedir.

Kullanım Şekilleri:

 1. IF(koşul) yapılacak işlem;
 2. IF(koşul) {
  yapılacak işlemler;
  }
 3. IF(koşul) yapılacak işlem;
  ELSE yapılacak işlem;
 4. IF(koşul) {
  yapılacak işlemler;
  }
  ELSE IF(koşul2) {
  yapılacak işlemler;
  }
  ELSE {
  yapılacak işlemler;
  }

IF…ELSE yapısı yukarıda da görüldüğü gibi farklı şekillerde kullanılabilir. IF…ELSE yapısında kullanılan koşullar birbiri ile bağlantılı olmak zorunda değildir. Her bir IF cümleciğinde, farklı bir koşul kullanılarak birbirinden bağımsız durumları tek bir IF…ELSE yapısında birleştirmemiz mümkündür.

Örnek verecek olursak;

$sayi=12;
if($sayi>10) echo “sayınız 10 değerinden büyüktür”;

$sayi=12;
if($sayi>=10) echo “sayınız 10 değerinden büyüktür veya 10 değerine eşittir.”;
else if($sayi%2==1) echo “sayınız tek sayıdır.”;
else echo “seçtiğiniz sayı 10 değerinden küçük bir çift sayıdır.”;

SWITCH…CASE

SWITCH…CASE yapısı; IF…ELSE ‘in aksine sadece tek bir değişkenin farklı değerlere eşit olup olmadığını kontrol edebilmeyi sağlar.

SWITCH (DEĞİŞKEN)
{
case DEĞER1: Değişkenin değeri Değer1’e eşitse, yapılacak olan işlemler; break;
/*
break komutu yapılacak işlemlerin sonlandırılmasını sağlar. Sonlandırma işlemi yapılmazsa, diğer değerlerin doğruluğuna bakılmaksızın, break komutu bulunana kadar tüm işlemleri gerçekleştirir.
*/
case DEĞER2: Değişkenin değeri Değer2’ye eşitse, yapılacak olan işlemler; break;
default: Değişkenin değeri üstte belirtilmemişse, yapılacak olan işlemler;
/*
default bölümü için break komutu kullanılmaz.
*/
}

switch($yas)
{
case 7: echo “Okula başladınız.”; break;
case 18: echo “Artık bir yetişkinsiniz. Oy kullanabilirsiniz.”; break;
case 21: echo “Askerlik çağınız geldi.”; break;
case 25: echo “Milletvekili seçilme yaşına eriştiniz.”; break;
case 65: echo “Emeklilik yaşınız da gelmiş.”; break;
default: echo “Hiçbiri değilse bu komut çalıştırılır.”;
}

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.