Windows kısayolları 1kb boyutunda bağlantı dosyalarıdır. Windows Vista ve sonrasında bu klasik kısayollar yerine Linux sistemlerde kullanılan sembolik bağlantıları kullanabilirsiniz.

Bu bağlantıyı oluşturmak için:

cmd.exe dosyasını yönetici olarak çalıştırın.

C:\Windows\system32>mklink
Sembolik bağlantı oluşturur.

MKLINK [[/D] | [/H] | [/J]] Bağlantı Hedefi

/D      Dizin sembolik bağlantısı oluşturur. Varsayılan, dosya sembolik bağlantısıdır.
/H      Sembolik bağlantı yerine sabit bağlantı oluşturur.
/J      Dizin Birleşimi oluşturur.
Bağlantı    Yeni sembolik bağlantı adını belirtir.
Hedef       Yeni bağlantının başvuruda bulunduğu yolu (göreli veya mutlak) belirtir.

Kullanımı:

mklink /d bağlantıkonumu hedefkonum

mklink /d web g:\Web\site1

Not: Bu bağlantı sistemini kullanabilmek için oluşturacağınız klasörün hali hazırda var olmaması gerekiyor.

Comments